Rektorsbrev

Till elever och vårdnadshavare, Sofia skola

Hej,                                                                                                                          

Skolstart

Alla elever är varmt välkomna till skolstarten på Sofia skola den 16/8

Skolstart

Alla elever är varmt välkomna till skolstarten på Sofia skola den 16/8

 

09.00            Åk F-6 samlas på skolgården. Skoldagen slutar kl. 13.00. Fritidshemmen/-klubben är öppna som vanligt.

Rektor Karin svarar på frågor om Sofia skola

Under den senaste veckan har flera tidningar publicerat artiklar om Sofia skola. Jag vill ge lite information som bakgrund till tidningsartiklarna.  

Vad är det som händer på Sofia skola?

Frånvaro anmälas varje dag senast klockan 8.00