Rektorsbrev

Till elever och vårdnadshavare, Sofia skola

Hej,                                                                                                                          

Skolstart

Alla elever är varmt välkomna till skolstarten på Sofia skola den 16/8

Skolstart

Alla elever är varmt välkomna till skolstarten på Sofia skola den 16/8

 

09.00            Åk F-6 samlas på skolgården. Skoldagen slutar kl. 13.00. Fritidshemmen/-klubben är öppna som vanligt.

Rektor Karin svarar på frågor om Sofia skola

Under den senaste veckan har flera tidningar publicerat artiklar om Sofia skola. Jag vill ge lite information som bakgrund till tidningsartiklarna.  

Vad är det som händer på Sofia skola?

Frånvaro anmälas varje dag senast klockan 8.00

Föräldraråd Sofia skola den 7 mars 2017.  

Minnesanteckningar

 

Rektor gick igenom nuläget och sådant som är på gång på skolan.

Viktig information

Tyst minut

Med anledning av den tragiska händelsen i fredags kommer Sofia skola att hålla en tyst minut under måndagen kl 12.00. För att hedra de drabbade och deras familjer kommer flaggan att hissas på halv stång idag.

Datum

Tid