Sofia skola

Skånegatan 117
116 35 STOCKHOLM
Tel expeditionen: 08 - 508 40 400

Fax 08 - 508 40 404

E-post: sofiaskola@stockholm.se

Vi har två matsalar i Sofia skola, en på bottenplanet för de yngre barnen och en på plan 5 för högstadiet. Vi får helt enkelt inte plats allihop i samma matsal!

EFA på Sofia skola 

- för delaktighet och inflytande -