SYV-info

Välkommen till SYV

Inför gymnasievalet:
Vad krävs för behörighet till gymnasieskolan?
Så här räknas betygen när du söker
Betygsskalan
Gymnasieexamen
Meritpoäng när du söker till högskola
Vilka gymnasieprogram finns det?
Vilka kurser läser man på vilka program?
Två exempel på poängplaner:
Exempel 1     Exempel 2
Antagningspoäng

Använd dessa länkar i ditt sökande efter skolor och information:


www.utbildningsinfo.se
www.gyantagning.se (länkar till nästan varje skola i Stockholm)
www.ams.se

Vi håller på att rekrytera en ny SYV, i avvaktan på att detta är klart kan ni kontakta bitr. rektor Suzanne Albrecht tel-076-124 04 02 eller bitr. rektor Ove Norrman 08-508 40 408.

I september ges alla elever i nian grundläggande vägledning inför gymnasievalet. Om du är helt säker på vad du vill välja kanske du tycker att det räcker med det, men om du vill resonera mer, t ex kring betygskrav, alternativa programval eller vilka möjligheter som finns för just dig, kan du boka tid hos SYV för enskild vägledning.

Välkommen!

Dela: