Till innehåll på sidan

Start

Välkommen till Sofia skola

Upprustning av skolgården

Under sommaren kommer fastighetsbolaget SISAB att göra en upprustning av skolgården vid Sofia skola. Arbetet har påbörjats i mindre skala redan nu. Bland annat kommer grindar att sättas upp mot Skånegatan för att öka tryggheten och säkerheten i skolans utemiljö. Ytterligare kommer cykelställen att flyttas från skolgården till Skånegatan precis invid idrottshuset. På en mindre avspärrad yta pågår även visst markarbete.

Den som befinner sig på skolgården bör därför vara försiktiga och hålla sig från det avspärrade området. Till skolstart i augusti beräknas upprustningen vara klar.

Sofia skola är en riktig pärla, en sol på Södermalm, som lyst i hundra år.

Vi som arbetar här känner stolthet över vår fina skola.Skolan står på en stabil grund. Här finns personal med hög kompetens och varje dag får ditt barn med sig nya kunskaper och erfarenheter i samspel med andra. Skolan har goda resultat. Samtidigt med det systematiska kvalitetsarbetet pågår ett gediget utvecklingsarbete för att ge ditt barn den bästa utbildningen.
Vi, ledning och personal på Sofia skola, arbetar tillsammans för att vårt utvecklingsarbete ska ge tydliga avtryck i verksamheten. Allt vi gör ska stärka alla barns utveckling och måluppfyllelse.
Nu flyger vi!

/Karin Ekstrand
Rektor

Ingress: 
Välkommen till Sofia skola