Till innehåll på sidan

Tillsammansdag

I början av höstterminen har varje arbetslag i år 7-9 en gemenskapsdag för alla klasser i arbetslaget. Dagens innehåll kan variera, men i alla arbetslagen är grundtanken att vi gör
något tillsammans, elever 
och personal, yngre elever och äldre, för att stärka gemenskapen i arbetslaget. Samarbetsövningar och teambuildingövningar kan t ex stå på programmet, eller andra typer aktiviteter som då genomförs i blandade år 7-9-grupper. Dagen blir också ett bra tillfälle för åttor och nior att lära känna arbetslagets nya sjuor, och vice versa.

 

Här kan du se några bilder från en Vildmarksdag vid Källtorpssjön!

 

Stämningen var på topp redan i bussen på väg till Hellas!

En av dagens uppgifter var att göra upp eld, utan att ha tillgång till några moderniteter som tändstickor eller tändare... Inte så lätt!

 

Men sen fick man i alla fall äta matsäck och leka i septembersolen! 

En annan uppgift var att i grupp skapa en dikt av ord som man fick på lösa lappar i ett kuvert. Alla orden skulle finnas med, vilket krävde en del funderande och diskuterande innan verket var klart att framföra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela: