Anmäl frånvaro

Frånvaro anmälas varje dag senast klockan 8.00

Om en elev på grund av sjukdom eller av annat skäl inte kan komma till skolan, anmäls detta av vårdnadshavare senast 8.00. Anmälan måste göras varje dag som eleven är frånvarande. Det gäller både om eleven är sjuk eller av annan anledning är frånvarande hela dagen. Om eleven behöver vara frånvarande del av dag för t ex tandläkarbesök så ska mentor kontaktas.  

För årskurs F-3

Vårdnadshavare i klasserna F-3 ringer direkt till respektive avdelning:

 • Förskoleklass A: 076-825 15 05
 • Förskoleklass B: 076-124 04 45 eller 08-508 40 444
 • Förskoleklass C: 076-124 04 44 eller 08-508 40 444
 • Klass 1A, 1B och 1C: 08-508 40 429, 076-124 04 29
 • Klass 2A, 2B och 2C: 08-508 40 421, 076-124 04 21
 • Klass 3A 08-508 40 424, 076- 124 04 24
 • Klass 3B och 3C 08-508 40 414, 076 129 21 53

För årskurs 4-9

 • Via Skolwebben
 • Via appen Frånvaro Stockholm
 • Via sms 073-012 17 40
 • Via telefon på tel 08-508 40 447

De olika sätten att anmäla frånvaro på finns beskrivna på Stockholms stads webbplats. Där kan du även hitta länken till en supportguide som visar hur du ansvänder appen.

Dela:
Kategorier: