Biblioteket

                   

Vårt fantastiskt fina skolbibliotek är öppet och bemannat varje dag 8.10-16.00.

Förutom ett stort utbud av både faktaböcker och skönlitteratur finns lånedatorer för elever att arbeta vid. Lånetiden för böcker är tre veckor. Eleverna kan efter överenskommelse med bibliotekarien få låna även referensmärkta böcker. I biblioteket finns en kopiator som får användas av eleverna.

Bibliotekarie-Lasse!
lars.odlund@stockholm.se   

 Deltidsbibliotekarie, Misung 
misung.siljestrom@stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: