Till innehåll på sidan

Elev- och föräldrasamverkan

För delaktighet och inflytande

EFA på Sofia skola 

Elevråd – Föräldraråd - Arbetslag (EFA) är ett system vi använder på Sofia skola för att skapa delaktighet och samsyn i hela skolan runt viktiga frågor. Vi samråder i klassråd och elevråd månadsvis, i arbetslagens APT och SVG månadsvis samt i föräldraråd två gånger per termin. Hela skolan ges därmed möjlighet till delaktighet i viktiga frågor som rör skolan och dess verksamhet.

Syftet är att på ett systematiskt sätt ta in elevers och föräldrars synpunkter och att på detta sätt göra alla mer delaktiga i skolans utvecklingsarbete. Vi får tillsammans en överblick över vår verksamhet och hittar fler möjligheter att utvecklas som skola. Ju mer delaktiga eleverna blir i sin skolvardag, desto större lust och möjlighet har de också att ta ansvar.

Resultat. Det vi diskuterar i med elever, personal och föräldrar påverkar hur vi utformar dokument, som t ex ordningsregler, och det påverkar skolans utvecklingsarbete. Vi får ett stort ansvar att förvalta det som kommer fram och vi jobbar vidare utifrån detta. Ibland med direkt synligt resultat och ibland med resultat som inte syns förrän på längre sikt.

            

Dela:
Kategorier: