Elev- och föräldrasamverkan

EFA på Sofia skola 

- för delaktighet och inflytande -

 

EFA står för Elev – Förälder - Arbetslag och är ett system vi använder på Sofia skola för att skapa delaktighet och samsyn i hela skolan runt viktiga frågor. Vi har en EFA-runda på hösten och två på våren där hela skolan diskuterar en och samma frågeställning.

Syftet är att på ett systematiskt sätt ta in elevers och föräldrars synpunkter och att på detta sätt göra alla mer delaktiga i skolans utvecklingsarbete. Vi får tillsammans en överblick över vår verksamhet och hittar fler möjligheter att utvecklas som skola. Ju mer delaktiga eleverna blir i sin skolvardag, desto större lust och möjlighet har de också att ta ansvar.

Frågan. Skolledningen samråder med pedagogerna i arbetslagen och skickar ut en och samma fråga som bearbetas i olika forum: i arbetslag, i klassråd, i elevråd och slutligen i föräldrarådet. 

Resultat. Det vi diskuterar i EFA-rundorna med elever och föräldrar påverkar hur vi utformar dokument, som t ex ordningsregler, och det påverkar skolans utvecklingsarbete. Vi får ett stort ansvar att förvalta det som kommer fram i EFA-rundorna och vi jobbar vidare utifrån detta. Ibland med direkt synligt resultat och ibland med resultat som inte syns förrän på längre sikt.

            

Dela:
Kategorier: