Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam arbetar för att eleverna ska må bra, utvecklas och nå sina mål.

Skolsköterska

Emeli Selenius

emeli.selenius@edu.stockholm.se

08-508 40 416

076-12 40 416

Kurator

Ann-Christin Melander

ann-christin.melander@edu.stockholm.se

08-508 40 417

076-12 40 417

Specialpedagog F-3

Anne Karlén

anne.karlen@edu.stockholm.se

076-12 92 843

Speciallärare 4-6

Kersti Simm

kersti.simm@edu.stockholm.se

070-47 28 004

Speciallärare 7-9

Bo Rasmusson

bo.rasmusson@edu.stockholm.se

08-508 40 432

Specialpedagog

Tatíana Nunez

tatiana.o.nunez@edu.stockholm.se

076-12 92 828

Specialpedagog 7-9 (klass 6-9g)

Elisabet Thylander

elisabet.thylander@edu.stockholm.se

070-47 28 004

Skolpsykolog

Helena von Dardel

helena.dardel@edu.stockholm.se

08-508 32 263/ 076-12 32 263

Studie- och yrkesvägledare

Erica Lodin

erica.lodin@edu.stockholm.se

076-12 40 412

Dela:
Kategorier: