Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam arbetar för att eleverna ska må bra, utvecklas och nå sina mål.

Skolsköterska

Emeli Selenius

emeli.selenius@edu.stockholm.se

08-508 40 416

076-12 40 416

Kurator

Ann-Christin Melander

08-508 40 417

076-12 40 417

ann-christin.melander@edu.stockholm.se

Specialpedagog F-3

Anne Karlén

076-12 92 843

anne.karlen@edu.stockholm.se

Speciallärare 4-6

Kersti Simm

070-47 28 004

kersti.simm@edu.stockholm.se

Speciallärare 7-9

Bo Rasmusson

08-508 40 432

bo.rasmusson@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Tatíana Nunez

076-12 92 828

tatiana.o.nunez@edu.stockholm.se

Specialpedagog 7-9 (klass 6-9g)

Elisabet Thylander

070-47 28 004

elisabet.thylander@edu.stockholm.se

Skolpsykolog

Helena von Dardel

08-508 32 263/ 076-12 32 263

helena.dardel@edu.stockholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Erica Lodin

erica.lodin@edu.stockholm.se

076-12 40 412

Dela:
Kategorier: