Elevrådsprotokoll år 7-9

Protokoll elevrådet V 17

Närvarande:
Elgar 7b ,Tindra 8c, Sonja 9e, Naomi 7f, Fabian 7e,Emma 8a,Klara 8b, Alice 8d, Ester 7a, Gabbis 9d Anna 6b, Linnea 9f, Erik 8a, Patric 9c, Ludvig som är på besök från Bryssel

Sofiadagen
Alla representanter tar upp val av stationer på klassrådet. Eleverna väljer 1:a, 2:a och 3:e hand.Om flera klasser önskat samma station, får 9:orna sina val i första hand. Linnea är med på klassråden i 6a och 6b för att hjälpa till med röstning av stationerna.
Ex. på tidigare stationer: Rännan, Armbrytning, Gladiatorerna, Sockervadd, Ansiktsmålning, Ankfotboll, Spöktunnel, Rulla boll på bräda, Hoppa säck, Hoppborg, Caféet (åk 9) Basket, Tjurridning och gissa antal ärtor i burk. (Endast 4 inhyrda stationer på Sofiadagen).

EFA
Hur såg resultatet på trygghetsenkäten ut i klassen? Vad sticker ut? Vad skulle klassen kunna göra tillsammans för att stärka sammanhållningen?
7b –bra resultat, bli bättre på att lyssna,
8c- grupperingar finns, ej diskuterat hur vi kan jobba med detta
9e- bra resultat, inte diskuterat frågan
7f- de flesta var nöjda, men 1/3 var inte nöjda med att folk pratar på lektionerna
7e- bäst på trygghet, har inte diskuterat vad vi kan göra bättre
8a-  bra på det mesta utom på arbetsron
8b- ganska bra resultat
8d- ännu ej diskuterat
7a- bra, förutom könsdiskriminering
9d- bra på det sociala, men sämre på att veta vem man kan vända sig till, ej så bra på arbetsron.
9c- för många grupperingar, eleverna diskuterade problemet och kom fram till 3-4 olika lösningar.

Pre summer week
Val av tema, t.ex. pyjamas och avsluta med t.ex. tårtkalas. Planerna går framåt, Emma håller i trådarna.

Skolvalet
Erik berättar om planer för Europaparlamentsvalet. Linnea och Erik driver frågan och planerar arrangera valet.

Klassens punkt
9f vill ha en tävling mellan högstadieskolor på Södermalm femkamp: fotboll,  mattetävling, handboll, retorik. Arbetsgrupp: Naomi, Alice, Ester, Emma, Tindra och Linnea
7a ombyte efter idrotten- andra klasser byter om samtidigt . Brödrost önskas till Cafét. Fler idrottslektioner önskas, oro kring musikbetyget.
7e kurator och skolsyster ska gå runt till klasserna
9d oro kring betyg i SO
9c nöjda

Ordförande: Linnea
Vid protokollet: Chris

Dela: