Elevrådsprotokoll F-6

Protokoll elevrådsmöte  f- 6,  12.3. 2014

Närvarande:
F A: Axel                     F B: Mira                             F C: Ossian
1 A: Thelonius           1 B: Nin                               1 C:  Teo                
2 A: Oliver                  2 B: Melvin                         2 C: Simon
3 A: Lovisa                  3 B: Tim                            3 C: Ludde
4 A: Unna                   4 B: Leo 
5 A: Jack                     5 B: Isabelle                           
6 A: Aron                    6 B: Anna

1: Ordförande öppnade mötet.
Johan öppnade mötet.

2. Vad skulle klassen kunna göra tillsammans för att stärka sammanhållningen:

•         Vi hälsar på varandra på morgonen och på eftermiddagen innan vi går hem
•         Fler gemensamma utflykter
•         Praktiskt arbete i grupp t.ex. konstruktioner såsom broar
•         Fler grupparbeten
•         Fler gemensamma diskussioner
•         Nya gruppkonstellationer
•         Hela klassen gör något roligt utanför skolan/skoltid
•         Ett streck för en bra lektion. Uppnås 20 streck så får klassen göra något roligt
•         Drama i helklass
•         Både killar och tjejer hjälper varandra
•         Gemensamma lekar och pyssel
•         Se till att alla får kul i leken
•         Leka tillsammans över klass-/årskursgränserna
•         Högstadieelever blir faddrar till förskolebarnen
•         Ha ”hemliga kompisar”
•         Organiserade rastlekar
•         ”Uppåtpuffar” ges (vi säger snälla saker åt varandra)
•         Regler i fotboll förklaras så att irritation och bråk kan undvikas
•         Fråga om någon vill leka om hen är ensam
•         Flickor får vara med och spela fotboll och bandy
•         Klassens timme (uppträdande mm)
•         Förbjud maktlekar

 

Protokoll elevrådsmöte  f- 6,  12.3. 2014

Närvarande:
F A: Axel                     F B: Mira                           F C: Ossian
1 A: Thelonius           1 B: Nin                              1 C:  Teo                
2 A: Oliver                  2 B: Melvin                        2 C: Simon
3 A: Lovisa                 3 B: Tim                            3 C: Ludde
4 A: Unna                   4 B: Leo 
5 A: Jack                    5 B: Isabelle                           
6 A: Aron                    6 B: Anna

1: Ordförande öppnade mötet.
Johan öppnade mötet.

2. Vad skulle klassen kunna göra tillsammans för att stärka sammanhållningen:

• Vi hälsar på varandra på morgonen och på eftermiddagen innan vi går hem
• Fler gemensamma utflykter
• Praktiskt arbete i grupp t.ex. konstruktioner såsom broar
• Fler grupparbeten
• Fler gemensamma diskussioner
• Nya gruppkonstellationer
• Hela klassen gör något roligt utanför skolan/skoltid
• Ett streck för en bra lektion. Uppnås 20 streck så får klassen göra något roligt
• Drama i helklass
• Både killar och tjejer hjälper varandra
• Gemensamma lekar och pyssel
• Se till att alla får kul i leken
• Leka tillsammans över klass-/årskursgränserna
• Högstadieelever blir faddrar till förskolebarnen
• Ha ”hemliga kompisar”
• Organiserade rastlekar
• ”Uppåtpuffar” ges (vi säger snälla saker åt varandra)
• Regler i fotboll förklaras så att irritation och bråk kan undvikas
• Fråga om någon vill leka om hen är ensam
• Flickor får vara med och spela fotboll och bandy
• Klassens timme (uppträdande mm)
• Förbjud maktlekar

Vid pennan Johan L

Dela: