Förskoleklass

Välkommen till Sofia skolas förskoleklasser!

  Bra saker med Sofia skola:
  ”Att man får nya vänner.”
                                  (Gabriel 6 år)

  ”Att den är stor.”      (Molly 6 år)

  ”Att det finns ett legorum där
   man kan bygga.”      (Elin 6 år)

  ”Att man lär sig många olika
   saker, matte, svenska och pyssel.”
                                     (Maja 6 år)

  ”Att man får pyssla med fröknarna”
                                     (Felix 6 år)

Att gå från förskola till förskoleklass är ett stort steg.
Då är det viktigt att både föräldrar och barn känner sig trygga i allt det nya. Vi pedagoger som arbetar i förskoleklasserna på Sofia skola är stolta över vår verksamhet och vår skola, och vi arbetar för att ge ditt barn en riktigt trygg och bra start på sin skoltid.

Barnen i förskoleklass håller till i egna fina och ljusa lokaler på plan 2, lite avskilt för att vi ska ha lugn och ro, men ändå med närhet till alla andra verksamheter i skolan.

Förskoleklassverksamheten på förmiddagarna innehåller bl.a. samling, olika arbetspass och frukt- och lässtund. Den delen av dagen avslutas med att vi äter lunch tillsammans i matsalen.

På eftermiddagarna övergår verksamheten till att bli skolbarnsomsorg, i samma lokaler. Och de pedagoger som arbetar med barnen i  förskoleklass under förmiddagen är desamma som finns på fritids senare under dagen.

 

Allt det här roliga arbetar vi med tillsammans med barnen:

Språk! 
Vi arbetar på ett lekfullt sätt med språket. Med hjälp av bland annat ljud, rim, stavelser, ordbilder, ramsor och högläsning lär vi oss förstå sammanhanget mellan det talade och det skrivna språket.

 

Matematik!
Vi arbetar med ett åskådligt och laborativt material. Barnen får bl a sortera efter storlek, färg och antal samt lära sig att följa och fullfölja mönster. De får lära sig enklare matematiska begrepp och träna på problemlösning. Vi arbetar också med former, ordningstal och lägesord.

Värdegrundsarbete!
På Sofia skola arbetar alla elever i årskurs F-9 med värdegrunden. Målet är att stärka elevernas självkänsla, så att de utvecklar sin förmåga att uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter.

I förskoleklasserna är vårt främsta mål med värdegrundsarbetet att alla barn ska känna sig trygga, både i sig själva och i gruppen. För att nå detta arbetar vi bl.a. med samarbetsövningar, massage och med olika temaområden såsom ”Jag” och ”Känslor”.
 

Skapande!
Att arbeta mycket med skapande verksamhet har flera syften. Barnen ska få lära känna olika material och tekniker, de ska få träna koncentration och finmotorik i grupp och de ska få möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga, sitt bildspråk och fantasi. Och så ska de förstås få känna glädje i sitt skapande!

 

Lek och rörelse!
Vi tränar lekar, turtagning, samarbete, koncent-ration,finmotorik och har framför allt väldigt roligt!

Utevistelse!
Varje dag efter lunch och fram till dess att mellanmålet serveras är vi ute och leker. Vi har i vårt närområde flera härliga parker som vi kan utnyttja under rasterna, t ex stora, spännande Vitabergsparken och fina, mysiga Tengdahlsparken.

En dag i veckan har vi "utedag". Då åker vi ofta till en skog eller till en rolig park lite längre bort.

Musik!
Vi sjunger varje dag på våra morgonsamlingar. Vi väver in teman och traditioner såsom jul- och vårkonserter i verksamheten.Barnen lär sig massor av nya sånger, och med musiken som verktyg övar vi språk, takt, samspel och till och med matematik!

Lära känna många!
I förskoleklasserna i Sofia skola är det naturligt att leka och träffa många nya kompisar. Klasserna samarbetar ofta och vi jobbar mycket med tvärgrupper. 

Under ditt förskoleklassbarns första år i skolan knyts också kontakter med faddrar i år 3. Tillsammans med pedagogerna träffas barnen för att till exempel leka, äta tillsammans, spela spel och gå på utflykter.

Ju fler barnen lär känna i skolan desto bättre är det, tycker vi!

 

Dela:
Kategorier: