Kalendarium 2019

Vecka

Datum

Årskurs

Aktivitet

2

9 jan

F- 9

Terminen startar. Läsning enligt schema

3

15 jan

16 jan

19 jan

Grundskola

9

5

Skolvalsperiod, se information http://www.stockholm.se/sokaskola

Skolvalsperiod gymnasium, se information https://www.gyantagningen.se/

Blankett om språkval inför åk 6. Lämnas till mentor senast den 2 februari

4

22 jan

24 jan

Blivande förskoleklass

Blivande åk 7

Informationsmöte kl. 17.30 i aulan inför val till förskoleklass

Informationsmöte kl. 17.30 i aulan inför val till åk 7

5

 

 

1-9

Utvecklingssamtal, se separat informatoin från mentor

6

5 feb, 7 feb

1-9

6

Utvecklingssamtal, se separat informatoin från mentor

Nationella prov i svenska/svenska som andra språk

7

13 feb

15 feb

5, 7, 8, 9

5

Språkfestival

Språkvalsblankett, val av modernt språk till åk 6 lämnas till mentor.

8

19 feb

21 feb

F-3

7-8

Föräldramöte kl. 17.30-19.00

Föräldramöte kl. 17.30-19.00

9

 

F-9

Sportlov, Fritidshemmen öppna för anmälda elever.

10

7 mars

Representanter

Föräldraråd kl. 17.30-19.00

11

12 mars,

14 mars

9

9

3

Nationella prov i svenska/svenska som andra språk

Nationella prov i no, icke tidsbundet

Nationella prov under perioden vecka 11-20

12

20 mars

22 mars

7-9

9

Kultudag

Utbildning i HLR(Hjärt- och lungräddning)

13

28 mars

F- 9

Studiedag för lärare, eleverna är lediga

14

3 april

9

Nationella prov i ett naturorienterande ämne.

15

8 april

9 april

9 april

10 april

11 april

11 april

6

6

9

6

6

9

Nationella prov i engelska

Nationella prov i matematik

Nationella prov i engelska

Nationella prov i engelska

Nationella prov i matematik

Nationella prov i engelska

16

 

F-9

Påsklov, Fritidshemmen öppna för anmälda elever

17

 

 

 

18

2 maj

3

Föräldramöte, information inför årskurs 4

Föräkdramöte 5-6, datum anges senare

19

6 maj

7 maj

8 maj

9 maj

7 maj

6

9

6

9

Reprentanter

Nationella prov i matematik

Nationella prov i ett samhällsorienterande ämne

Nationella prov i matematik

Nationella prov i ett samhällsorienterande ämne

Föräldraråd kl. 17.30-19.00 i aulan

20

15 maj

16 maj

16 maj

17 maj

9

F-9

7-9

7-9

Nationella prov i matematik

Sofiadagen, Schemabrytande aktivitet heldag

Em - omorientering

Nationella prov i matematik

21

21 maj

21 maj

22 maj

F-klasser

7-9

3-6

Vårkonsert, se separat inbjudan

Sommaridrottsdag

Vitanloppet(i åk 6 berörs endast klass 6a-fuktionärer)

22 ev.23

28 maj

30 maj

31 maj

9

F-9

F-9

Vårbal

Kristi Himmelsfärsdag

Lovdag(begränsat öppethållande på fritids för anmälda elever)

23

4 juni

6 juni

9

F-9

Niornas avslutningslunch på skolan

Nationaldagen

24

10 juni

10 juni

11 juni

F-9

6

F-9

Klassens dag

Em - blivande elever i åk 7 tas emot enligt separat inbjudan

Skolavslutning kl. 9.00 i Vitabergsparken. Klasserna samlas i klassrummen kl. 8.30.

Dela:
Kategorier: