Fritidshem

Antal: 2

  • Fritidsklubben

    Klubben - öppen fritidsverksamhet för eleverna i år 4-6

  • Arbetslag Förskoleklass

    Arbetslaget har ansvaret för eleverna i våra förskoleklasser Fa, Fb, Fc och Fd sammanlagt ca 108 elever.

    När vi är ute kan ni nå oss på resp. klassmobil: