Fritidshem

Antal: 2

 • Fritidsklubben

  Klubben - öppen fritidsverksamhet för eleverna i år 4-6

 • Arbetslag Förskoleklass

  Arbetslaget har ansvaret för eleverna i våra förskoleklasser Fa, Fb, Fc och Fd 
  sammanlagt ca 108 elever.

  Numren till våra fasta telefoner ser ni nedan.

  När vi är ute kan ni nå oss på resp klassmobil: