Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Antal: 3

  • Föräldraråd

    Föräldrarådet sammanträder två gånger per termin. Rektor informerar och anmälda frågor behandlas stadievis tillsammans med för stadiet ansvarig biträdande rektor.

  • Ordningsregler

    Sofia skolas huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. När vi följer våra ordningsregler är Sofia skola en trygg skola för alla!