Trygghet och studiero

Antal: 2

  • Föräldraråd

    Skolans föräldraråd utses vid läsårets första föräldramöte. Respektive klass utser två representanter; en ordinarie och en suppleant.