Informationsmöten skolval 18/19

Förskoleklassverksamheten – tis 23 januari kl 18.00

Antagning till årskurs 7 – tors 25 januari kl 18.00

Läs mer...

Välkommen till Sofia skola!

test

Informationsmöten för söka skola 18/19

Förskoleklassverksamheten – tis 23 januari kl 18.00

Antagning till årskurs 7 – tors 25 januari kl 18.00

Läs mer...

Brev till vårdnadshavare december 17

Brev till vårdnadshavare december 17 

Tack för denna termin, Måluppfyllelse och ekonomi, Förändringar i personalgruppen och Digitalisering

Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

Vänligen, rektor

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.
Vi vill så snabbt som möjligt ta hand om dina synpunkter och rätta till fel.

Synpunkt 

Med synpunkt avses att du har förväntningar på vår verksamhet som:

Informationsmöten inför skolval, läsår 18/19

Informationsmöten inför skolval, läsår 18/19

Skolvalsperioden för att söka skola till nästa läsår inleds den 15 januari och avslutas den 15 februari

Varmt välkomna på Sofia skolas informationsmöten: