Brev till vårdnadshavare

Till elever och vårdnadshavare, Sofia skola.

Information:

Lucia, lokal, personal, betyg och terminavslutning.

Info om skolplattformen

Hej vårdnadshavare vid Sofia skola!

 

Från och med HT18 kommer Stockholm stads skolor att börja använda sig av en ny skolplattform för kommunikation mellan lärare, elever samt vårdnadshavare.

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.
Vi vill så snabbt som möjligt ta hand om dina synpunkter och rätta till fel.

Synpunkt 

Med synpunkt avses att du har förväntningar på vår verksamhet som:

Studiedag 15 februari

Studiedag, alla elever är lediga från skolan. Fritidshemmen är öppna för de som anmäler närvaro.

Informationsmöten skolval 18/19

Förskoleklassverksamheten – tis 23 januari kl 18.00

Antagning till årskurs 7 – tors 25 januari kl 18.00

Läs mer...

Välkommen till Sofia skola!