Arbetslag Förskoleklass

Arbetslaget har ansvaret för eleverna i våra förskoleklasser Fa, Fb och Fc, 
sammanlagt ca 85 elever.

Numren till våra fasta telefoner ser ni nedan.

När vi är ute kan ni nå oss på resp klassmobil:

  • Fa:  076-8251505                                                    
  • Fb:  076-1240444
  • Fc:  076-1240445         

Personal Fa

Natasa Antonijevic 
08-508 404 44
natasa.antonijevic@stockholm.se

Anne Aronsson Holmqvist 
08-508 404 44
anne.aronsso-holmqvist@stockholm.se

Emma Hillerborg
08-508 404 44
emma.hillerborg@stockholm.se

Personal Fb

Karoline Burstedt
08- 508 404 44
karoline.burstedt@stockholm.se

Melaniija Hagdahl
08-508 40 444
melanija.hagdahl@stockholm.se 

Teddy Lindgren
08-508 40 444
teddy.lindgren@stockholm.se

Personal Fc

Emma Tiger
08-508 404 44
emma.tiger@stockholm.se

Johanna Silver
08-508 404 44
johanna.silver@stockholm.se 

Ann Karlsson
08-508 404 44
ann.h.karlsson@stockholm.se

 

Dela:
Kategorier: