Föräldraråd 1/12

Inbjudan till föräldraråd

 

Tisdagen den 1 december 2015 kl 18.00-19.30

Plats: Skolans personalrum

 

Punkter för dagen:

 

Kvarstående frågor från föregående möte

Information

Verksamhetsfrågor

Diskussion och råd

Anmälda frågor

Övriga frågor

Varmt välkomna!

 

/Skolledningen gm

Karin Ekstrand

Rektor

 

 

 

 

Dela: