test

Sofia skola har öppet hus enligt följande:

Den 22 januari kl. Kl. 17:30-19 för blivande förskoleklasser.

Den 24 januari Kl. 17:30-19  för blivande åk 7.

Informationsmöte i Aulan därefter visning av skolans lokaler.

 

Välkomna!

Karin Ekstrand

Rektor

Brev till vårdnadshavare december 17

Brev till vårdnadshavare december 17 

Tack för denna termin, Måluppfyllelse och ekonomi, Förändringar i personalgruppen och Digitalisering

Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

Vänligen, rektor

Informationsmöten inför skolval, läsår 18/19

Informationsmöten inför skolval, läsår 18/19

Skolvalsperioden för att söka skola till nästa läsår inleds den 15 januari och avslutas den 15 februari

Varmt välkomna på Sofia skolas informationsmöten:

Biträdande rektor i Elevhälsoteamet, specialpedagog

Maria Bock

070-213 23 88

maria.bock@stockholm.se

 

Skolsköterska