Arbetslaget har ansvaret för eleverna i våra förskoleklasser Fa, Fb, Fc och Fd 
sammanlagt ca 108 elever.

Numren till våra fasta telefoner ser ni nedan.

När vi är ute kan ni nå oss på resp klassmobil:

Hej alla elever och föräldrar!

Här kommer ett första brev från skolans nya rektor Karin Ekstrand och ett sista rektorsbrev från rektor Annika!

Till medarbetare, elever och vårdnadshavare i Sofia skola

Sofia skola är en riktig pärla, en sol på Södermalm, som lyst i hundra år nu. Vi som arbetar här känner stolthet över vår fina skola och vill vårda det som är gott som funnits här i många år.

Pufftexten redigeras på själva sidan. Klicka på "Edit summary" bredvid "Body"-titeln ovan fältet för brödtexten.

Sofia skola är en F-9-skola med nästan 900 elever. Skolan ligger vackert belägen på östra Södermalm, alldeles intill Vitabergsparken.                                    

På skolan har vi delat upp kalendern i två delar: läsårsdata och matsedel.