Elevkalendarium HT 2017

Kalendarium för HT 2017

Föräldramöte, idrottsdagar mm

 

Rektorsbrev

Till elever och vårdnadshavare, Sofia skola

Hej,                                                                                                                          

Skolstart

Alla elever är varmt välkomna till skolstarten på Sofia skola den 16/8

Sofia Skola info

Här i menyn på höger sida,  hittar du information om Sofia Skola

 

Rektor Karin svarar på frågor om Sofia skola

Under den senaste veckan har flera tidningar publicerat artiklar om Sofia skola. Jag vill ge lite information som bakgrund till tidningsartiklarna.  

Vad är det som händer på Sofia skola?

Frånvaro anmälas varje dag senast klockan 8.00

Skolans föräldraråd utses vid läsårets första föräldramöte. Respektive klass utser två representanter; en ordinarie och en suppleant.

Viktig information

Tyst minut

Med anledning av den tragiska händelsen i fredags kommer Sofia skola att hålla en tyst minut under måndagen kl 12.00. För att hedra de drabbade och deras familjer kommer flaggan att hissas på halv stång idag.

Vecka

Datum