hallå

hallå

Elever behöver Kultur! Lika självklart som det är med friluftsdagar ska det vara med kulturdagar i Sofia skola. Elever kan inte bara förväntas producera kultur, de måste få bli kulturkonsumenter och lotsas in i den världen också.