hallå

hallå

Elever behöver Kultur! Lika självklart som det är med friluftsdagar ska det vara med kulturdagar i Sofia skola. Elever kan inte bara förväntas producera kultur, de måste få bli kulturkonsumenter och lotsas in i den världen också.

Sök till oss!

Har du barn som fyller sex år under 2017? De kan då börja i förskoleklass vid höstterminens start.  Mellan den 15 januari och 15 februari 2017 kan du som vårdnadshavare välja skola. Inför skolvalperioden skickas en broschyr med information om valet från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Läs mer om skolvalet och hur du söker på www.stockholm.se/sokaskola.

 

Tisdagen den 1 december 2015 kl 18.00-19.30

Rektor Karin Ekstrand hälsar alla varmt välkomna!

Vecka 51 stängs möjligheten att anmäla frånvaro via sms, app och skolwebb.

Systemet ska uppdateras och kommer åter i drift v 52.

Inbjudan till föräldraråd

 

Tisdagen den 1 december 2015 kl 18.00-19.30

Plats: Skolans personalrum

 

Punkter för dagen:

 

Kvarstående frågor från föregående möte

Information