Rektorsbrev

Till elever och vårdnadshavare, Sofia skola

Hej,                                                                                                                          

Jag hoppas ni haft en skön och vilsam sommar. Nu är det dags för uppstart av ett nytt läsår. Imorgon den 16 augusti kl 09.00 träffas alla elever i F-6 traditionsenligt på skolgården. Årskurs 8 och 9 har upprop i klassrummen kl 09.00, medan årskurs 7 har upprop kl 10.00 i klassrummen med efterföljande inskolningssamtal enligt lärarnas kallelser.

Jag ser verkligen fram emot att starta upp nästa läsår med huset fullt av skickliga och kompetenta medarbetare, såväl ”gamla” som nyanställda.

 

Första skolveckan samt terminstider

Under de första skoldagarna kommer eleverna att ha något ändrade tider och aktiviteter än vad som framgår av schemat.. Från och med måndag den 21 augusti gäller ordinarie schema. Information om start- och sluttider, dagarnas upplägg och scheman lämnas av respektive mentor. Ett elevkalendarium delges er i slutet av augusti efter att det är slutgiltigt fastställt.

Vill redan nu informera om att eleverna är lediga, vecka 44. Terminens sista dag är den 21 december och vårterminen 2018 börjar den 10 januari kl 9.00, därefter läsning enligt schema. 

 

Skolledning

Rektor har det yttersta ansvaret, men när det gäller frågor som mer avgränsat berör respektive stadium och organisationen kring det dagliga arbetet i arbetslag och med våra elever så ansvarar biträdande rektor och har delegation för desamma. För högstadiets del ansvarar som föregående år Suzanne Albrecht, för mellanstadiet ansvarar Ove Norrman.

Ny ansvarig biträdande rektor för lågstadiet, F-3 är Ulrika Jillvert Hagman, som vi hälsar varmt välkommen till Sofia skola. Ulrika har redan börjat sin anställning hos oss i samband med lärarnas uppstart, men hon behöver också lite tid för att avsluta sin tidigare anställning i Täby. Se bifogat brev nedan från Ulrika.

 

Lokaler

Fritidshemmen har i sommar haft hopslagen verksamhet med grannskolorna Skolan har stått tom i juli så när som på de som storstädat, så när som på hantverkarna som idogt håller på att få skolan på fötter efter vattenskadan i julas. Med hopp om det bästa, men hur och när vi kan få flytta tillbaka och använda de nu vattenskadade rummen igen återstår att se. Den fukt som tagit sig ner i bjälklag behöver torka ut helt innan allt kan återställas. Vi startar upp läsåret med samma lokaler för förskoleklass A samt för elevhälsan som vi använde oss av under vårterminen.

För att undvika att obehöriga vistas på skolan och som ett led i skolans säkerhetsarbete finns i huvudbyggnaden ett antal kameror uppsatta i korridorer. Kamerorna är placerade i enlighet med gällande lagstiftning. Skolan är stor, och med många olåsta portar så är det lätt för obehöriga att ta sig in. Någon daglig ”övervakning” kommer inte att ske. Tanken är att kamerorna ska ha en preventiv inverkan, men också att inspelade sekvenser kan hjälpa oss att reda ut eventuella händelser.

 

Målbilder

Våra målbilder har varit i fokus under personalens uppstartsdagar. För er som vill veta mer om våra mål och åtaganden hänvisar jag till vår webbsida www.sofiaskola.stockholm.se  där ni kan ta del av vår verksamhetsplan.

 

Med dessa rader vill jag välkomna alla våra elever och vårdnadshavare till ett nytt läsår!

Allt gott,

 

Karin Ekstrand
Rektor
Sofia skola
karin.ekstrand@stockholm.se

Dela:
Kategorier: