Information om skolans matsal

Det pågår renovering av skolans matsalsgolv. Skolan elever och personal kommer att äta lunch uppdelade i aulan, samt i en av idrottssalarna.

Renoveringsarbetet pågår fram till oktober månad.

Idrotten har under denna period endast en sal att tillgå. Omklädningsrummen finns tillhands som vanligt. En stor del av idrottslektionerna förläggs utomhus.

Mer information om lunchtider samt i vilken sal respektive klass äter, ges av mentorerna/ klasslärarna

 

 

Dela:
Kategorier: