Information

skolavslutningsdagen & terminsstart

Information om skolavslutningsdagen

F-3

08.10-12.30 skoldag där klasslärarna tar hand om sin klass under hela förmiddagen. Lunch serveras. Eleverna tar med extrakläder och elevalster hem. Fritidshemmen är öppna som vanligt.

4-6

Skoldagen börjar enligt schema och varar till 12.30. Mentorerna tar hand om sin klass under hela förmiddagen. Ordinarie lunchtider gäller. Eleverna tar med extrakläder och elevalster hem. Fritidsklubben är öppen som vanligt.

7-9

09.00-12.00. Mentorerna tar hand om eleverna hela förmiddagen. Lunch serveras efter kl. 12.00 för eleverna i årskurs 7-9.
Cabaret årkurs 9 samt 7A och 7B
Cabaret årskurs 8 samt 7C och 7D

Information om terminsstart

Skolan börjar igen den 9/1 2020 enligt vanligt schema.

Den 8/1 är det studiedag för lärarna fritidshemmet öppet som vanligt.

Den 7/1 är det kompetensutvecklingsdag för fritidshemmets personal. Fritids är därmed öppet i begränsad omfattning för de som har anmält närvaro.

Dela:
Kategorier: