Rektorsbrev

Till vårdnadshavare och elever i Sofia skola

 

Höstterminen är till ända och jag vill passa på att tacka er föräldrar för allt engagemang ni visat och för den värdefulla input ni gett oss; i föräldramöten, i föräldraråd och ibland på tu man hand. Ett gott samarbete mellan skola och hem tar oss ett steg närmare vår målsättning att vara den bästa skolan för varje elev. 

Vi går in i ett nytt år med goda resultat på alla punkter och med en budget i balans. En eloge till såväl våra elever som lagt ned mycket tid på sitt skolarbete som till våra lärare och pedagoger som bedrivit en undervisning med hög kvalitet. Med kraft fortsätter vi nu vårt arbete för att ytterligare förbättra elevernas måluppfyllelse. Där det behövs gör vi insatser. En av de bästa förutsättningarna för god kunskapsutveckling är att vi tillsammans hjälps åt och ser till att elevernas närvaro är hög. Frånvaro innebär alltid missad undervisning.

God trivsel, trygghet och god stämning vill vi ska råda på skolan. Även sådan arbetsro som gör att man som elev kan ägna undervisningen sin hela uppmärksamhet. Att synliggöra planeringar och se till att undervisningen är förutsägbar, att våra elever vet vad de ska kunna samt hur och när de får visa sina kunskaper, är några av våra målsättningar när vi med tillförsikt går in i år 2020.

Jag önskar er alla en avkopplande och fridfull julledighet samt ett Gott Nytt År.

Karin Ekstrand

Rektor

 

Dela:
Kategorier: