Stockholms Stads Grundskoleundersökning

(tidigare Brukarundersökningen)

Ett stort TACK till er vårdnadshavare i förskoleklass, fritidshem och årskurs 2 för att ni svarar på undersökningen snarast och senast den 9 februari!

Ni vårdnadshavare har fått den första informationen med lösenord till webbenkäten per post till den adress där ert barn är mantalsskriven och kan börja svara på enkäten på webben med det lösenord ni fått.
Det kommer att skickas flera påminnelser postalt  som om ni ännu inte svarat, en av påminnelserna innehåller en postalenkät för er som föredrar att svara på papper.

All information om undersökningen samt enkätfrågor, översättningar, mm finns på www.stockholm.se/brukarundersokningar. Undersökningen har bytt namn och kommer nu gå under namnet Grundskoleundersökningen.

Tack,

Karin Ekstrand

Rektor

Sofia skola/ Sofia Distans

karin.ekstrand@edu.stockholm.se

Dela:
Kategorier: