Sofia Skolas information om coronavirus

Till vårdnadshavare för elever i Sofia skola

Sofia Skolas information om coronavirus inför vecka 10

Med hänsyn till Coronavirus Covid-19 vi vill härmed informera er om vad som gäller för elever och personal i Sofia skola vid återkomst till skolan efter sportlovet.

Skolan följer utvecklingen via Folkhälsomyndigheten, tar kontinuerligt del av och följer den information som ges från Stockholms Stad.

Folkhälsomyndigheten skriver (uppdaterat 28 feb 15.37):

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer risken som låg för att smittan ska spridas i Sverige. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver utifrån dessa riktlinjer inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.

Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Rekommendationerna uppdateras löpande

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sj...

Sammanfattningsvis

Friska elever och personal kommer till skolan imorgon i vanlig ordning.

Elever och personal som vistats i riskområden och har sjukdomssymtom stannar hemma och kontaktar sjukvården innan man kommer till skolan. Här är det viktigt att alla vårdnadshavare följer detta och inte skickar sjuka barn till skolan. Vid tveksamhet, kontakta någon i skolledningen, kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Vi uppmanar er att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vara källkritiska och dela inte osäker information. Följ därför gärna utvecklingen via folkhälsomyndigheten och WHO.

Här hittar du brevet i pdf-format.

Mvh

Karin Ekstrand

Rektor

Dela:
Kategorier: