Till elever och vårdnadshavare

- information, bl. a. om studiedag tisdagen den 24 mars

 

Är man frisk så går man till skolan,

är man sjuk eller har sjukdomssymptom så stannar man hemma och sjukanmäler sig i vanlig ordning och stannar hemma ett par dagar extra som en säkerhetsåtgärd.

Finns andra skäl, så ansöker vårdnadshavare om ledighet i vanlig ordning på avsedd blankett ”ledighetsansökan”.

Grundskolornas ordinarie verksamhet är igång så långt det är möjligt. Här i Sofia skola har vi utifrån dags dato ett bortfall motsvarande 5-6 elever per klass, färre i vissa klasser, fler i andra. Ett 20-tal medarbetare är frånvarande. Vi har klarat detta fint genom god organisation samt stor flexibilitet och en vilja att hjälpas åt, hos alla.

Med den föränderliga situation som vi befinner oss i behöver vi ha en beredskap för att på olika sätt säkerställa elevernas rätt till utbildning. Med anledning av regeringens beslut att rekommendera distansundervisning på gymnasiet behöver även vi i grundskolorna förbereda oss på att möta ett eventuellt behov av distansundervisning. I detta ingår att se över hur hela vår digitala lärmiljö kan användas för att säkerställa elevernas undervisning. Vi behöver vara flexibla och lösningarna kan se olika ut mellan skolor. Med den nya förordningen har vi möjlighet till både fjärr- och distansundervisning.

Vid ett eventuellt beslut om distansundervisning kommer en beredskapsplanering träda i kraft gällande omsorg för vårdnadshavare som har samhällsviktiga arbeten. Särskild information kommer om detta.

För att möta och ha beredskap, så har vi idag beslutat om att ha en studiedag redan nu på tisdag den 24 mars, heldag. Det betyder att eleverna är lediga från skolan. Omsorgen/ fritidshemmen är igång som vanligt för de som behöver det. Vanlig skoldag igen på onsdag den 25 mars.

Jag hoppas att ni har överseende med vårt korta varsel om denna studiedag och hoppas på er förståelse för den situation vi alla befinner oss i.

Kontakta mig, undertecknad, om studiedagen medför problem för er. Tel 076 12 40 407.

Jag vill passa på att hänvisa er till Skolplattformen. Där finner ni information om skolans rutiner, instruktioner och annat, i tider som dessa.

Support

Det är viktigt att alla fel anmäls till supporten.

Elev

Alla dagar 07.00-22.00

Telefon: 020-330 900 
Epost: elevsupport@edu.stockholm.se

Vårdnadshavare

Måndag–torsdag 07.00–16.30; fredag 07.00–16.00

https://start.stockholm/forskola-skola/skolplattformen/
Telefon: 08-508 11 552
E-post: support.skolplattformen@stockholm.se

 

Vänlig hälsning

Karin Ekstrand

Rektor

 

Dela:
Kategorier: