Till innehåll på sidan

Om skolan

Sofia skola är en F-9-skola med nästan 900 elever. Skolan ligger vackert belägen på östra Södermalm, alldeles intill Vitabergsparken.     

Alla våra elever har rätt till optimala möjligheter att utvecklas. Därför satsar vi extra på att hitta varje elevs nivå och potential så att eleverna blir delaktiga och motiverade att ta ansvar för sin egen utveckling. Skolinspektionen granskade skolan under vt 2013 och inga brister rapporterades, vilket är ganska unikt. Man konstaterade att Sofia skola som en av få skolor verkligen lever upp till intentionerna i skollag och läroplan och det är vi självklart stolta över. Vi satsar på pedagogisk utveckling med moderna verktyg och gemensamma förhållningssätt. Vi sätter mål på flera års sikt och hittar gemensamma strategier för att nå våra mål. Vi ser att vårt arbete leder till bättre och bättre resultat. Därför vet vi att vi är på rätt väg. Allt vi gör, ska göra skolan bättre för eleverna.

Organisation

Skolan är indelad i arbetslag med arbetslagsledare som tillsammans med rektor och tre biträdande rektorer leder det pedagogiska arbetet.
Arbetslagen F-3 är helintegrerade med fritidshemmen, vilket innebär att barnen är trygga med samma personal hela skoldagen och att det finns ett nära samarbete mellan skola och fritids.

I årskurs 4-6 samarbetar lärarna genom att undervisa i flera klasser och därmed känner fler lärare eleverna i arbetslaget.

Arbetslagen 7-9 har sina hemvister på olika våningsplan och där har eleverna i laget största delen av sin undervisning. Där har också personalen sina arbetsrum och eleverna sina skåp.

Kort historik

Skolan invigdes hösten 1910 och var på denna tid Sveriges näst största skolbyggnad. Det historiska arvet är märkbart på flera olika sätt. I tidningen Folkskolans Vän från hösten 1910 kan man läsa om det ståtliga bygget. Sofia skola byggdes ursprungligen för över 2000 elever som gick omlott, d v s förmiddag eller eftermiddag.

Dela:
Kategorier: