Ordningsregler

Sofia skolas huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden.
Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden.
Vi vill att vår skola ska präglas av arbetsglädje, trygghet och studiero.
Därför…

  • bemöter vi varandra på ett trevligt sätt och hjälps åt att skapa arbetsro
  • kommer vi i tid till lektionerna och har rätt arbetsmaterial med oss
  • skräpar vi inte ner och vi vårdar egna och andras saker, både inomhus och utomhus
  • har vi mobiltelefoner avstängda på lektionerna
  • använder vi inte någon form av hot, våld eller kränkande behandling, varken på internet eller på annat sätt
  • anmäler skolan brott till polisen, samma lagar gäller i skolan som i samhället
  • röker eller snusar vi inte under skoltid
  • kastar vi inte snöboll
  • tar vi inte med oss farliga saker
  • lämnar elever F-6 inte skolans område utan lärares tillstånd

Konsekvensplan
Denna konsekvensplan använder vi om någon elev bryter mot våra ordningsregler. Om steg 1 fungerar, stannar vi där. Annars går vi vidare till steg 2, steg 3 och så vidare. Vår ambition är att steg 1 - 3 ska räcka och att alla elever förstår varför vi har våra regler.

Konsekvensplan på Sofia skola
1. Den vuxen som ser en elev bryta mot reglerna tar genast ett samtal med eleven.
2. Rapport till klasslärare/handledare.
3. Telefon/mejlkontakt med vårdnadshavare.
4. Vårdnadshavare kallas till skolan. Åtgärdsprogram med klasslärare/handledare.
5. Vårdnadshavare kallas till skolan. Åtgärdsprogram med klasslärare/handledare och  
    skolledning.

Dessa ordningsregler är framtagna i samarbete mellan elever, föräldrar och personal på Sofia skola.
 

När vi följer våra ordningsregler, är Sofia skola en trygg skola för alla!
 

Dela: