Till innehåll på sidan

Ordningsregler

Sofia skolas huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. När vi följer våra ordningsregler är Sofia skola en trygg skola för alla!

Sofia skolas ordningsregler

Vi vill att vår skola ska präglas av arbetsglädje, trygghet och studiero.
Därför…

 • bemöter vi varandra på ett trevligt sätt och hjälps åt att skapa arbetsro
 • kommer vi i tid till lektionerna och har rätt arbetsmaterial med oss
 • skräpar vi inte ner och vi vårdar egna och andras saker, både inomhus och utomhus
 • mobiltelefoner (se egen policy, bilaga 1)
 • elevskåp (se egen policy, bilaga 2)
 • förbud mot nötter samt jordnötter råder på hela skolan, godisförbud råder på lektionerna.
 • lämnar vi tolatterna rena och fina så att de som besöker toaletten efter oss inte möts av en ofräsch toalett.
 • ytterkläder tas av på lektion samt i matsalen (se egen policy, bilaga 2 och 3)
 • använder vi inte någon form av hot, våld eller kränkande behandling, varken på internet(nätpolicy, se bilaga 4) eller på annat sätt
 • anmäler skolan brott till polisen, samma lagar gäller i skolan som i samhället
 • röker eller snusar vi inte under skoltid eller på skolans område
 • Bollar används utomhus och i bollkorridoren på plan 4.
 • är snöbollskastning inte tillåtet
 • tar vi inte med oss farliga saker
 • lämnar elever F-6 inte skolans område utan lärares tillstånd

Konsekvensplan

Denna konsekvensplan använder vi om någon elev bryter mot våra ordningsregler. Om steg 1 fungerar, stannar vi där. Annars går vi vidare till steg 2, steg 3 och så vidare. Vår ambition är att steg 1 - 3 ska räcka och att alla elever förstår varför vi har våra regler.

1. Den vuxen som ser en elev bryta mot reglerna tar genast ett samtal med eleven.
2. Rapport till klasslärare/handledare.
3. Telefon/mejlkontakt med vårdnadshavare.
4. Vårdnadshavare kallas till skolan. Åtgärdsprogram med klasslärare/handledare.
5. Vårdnadshavare kallas till skolan. Åtgärdsprogram med klasslärare/handledare och  
    skolledning.

Dessa ordningsregler är framtagna i samarbete mellan elever, föräldrar och personal på Sofia skola.

Bilaga 1

Mobilpolicy på Sofia skola.

 • Vi har mobilfria lektioner. Mobiltelefoner låses in under skoldagen på årskurs F-6 och under lektionstid för årskurs 7-9.
 • Mobiltelefonerna kan dock, efter lärarens beslut, användas i skolarbetet. Missbrukar man som elev användande av sin mobiltelefon under skoldagen/lektionen, kan densamma omhändertas av lärare eller rektor enligt Skollagen 5 kap, &22.
 • Om mobiltelefon skadas eller försvinner, om den omhändertagits av skolan, så är skolan ersättningsskyldig.

Bilaga 2

Ordningsregler i matsalen.

 • Ytterkläder tas av innan du går in i Sofia skolas matsal.
 • Alla ser till att det blir lugnt och harmoniskt så att alla kan få god matro.
 • Alla hjälps åt med att hålla ner ljudnivån.
 • Alla har ett bra bordsskick.
 • Alla dukar av efter sig.
 • Måltiden avslutas i matsalen, dvs inga knäckebröd i handen då du går ut.
 • Sofia skolas övriga ordningsregler gäller även i matsalen.

Bilaga 3

Ordningsregler i korridoren.

 • Alla städar upp efter sig och lägger eventuellt skräp i papperskorg.
 • Respektera ljudnivån, dvs att du talar i normal samtalston.
 • Toaletterna lämnas rena och fina så att de som besöker toaletten efter oss möts av en fräsch toalett.
 • Elevskåp för årskurs 4-9. Eleven står själv för hänglås till sitt skåp. Om låset måste klippas upp på grund av borttappad nyckel utgår ingen ersättning från skolan. Skolan förbehåller sig rätten att klippa upp hänglåsen om det finns anledning att misstänka att det förvaras otillåtna saker i skåpet. Om detta sker ersätter skolan låset.

Bilaga 4

Nätpolicy på Sofia skola

Många elever på Sofia skola är aktiva på nätet och där sker både bra och dåliga saker. Det som händer mellan elever på nätet påverkar eleverna när de är i skolan. Därför behöver skolpersonal ibland ingripa och utreda vad som hänt när elever kränkt varandra på nätet, även om det hänt på fritiden. Därför har Sofia skola i samråd med elever och föräldrar tagit fram en nätpolicy för att klargöra vad som gäller mellan elever när de möts på nätet.

 • skriv inget på nätet som du inte skulle sagt direkt till den personen.
 • lägg inte ut bilder utan lov från andra.
 • kränk inte någon.
 • skriv inga inlägg anonymt.
 • följ lagar.
 • samma regler och lagar gäller på nätet som i samhället, skolan polisanmäler brott.
Dela: