Till innehåll på sidan

Sofia Skolas historia

1907 startade bygget av skolan, som skulle inrymma 74 klassrum för totalt 2457 elever. Sofia skola är det sista "folkskolepalats" som byggdes i Stockholm.

Vid sekelskiftet växte Stockholm mycket snabbt och antalet barn på Södermalm blev så stort att skolorna inte alls räckte till. Skolöverstyrelsen lade då till stadsfullmäktige fram ett förslag som skulle innebära ett miljonbygge i form av ett folkskolepalats i Katarina församlings östra delar. Förslaget diskuterades fram och tillbaka innan det antogs och Konrad Elméus utsågs till arkitekt för projektet. 

På höstterminen 1910 fylldes skolan för första gången av elever från de nybyggda bostadsområdena kring Nytorget och Vitabergsparken. Den dåvarande kungen Gustav V hade tillsammans med sin drottning Victoria tagit sig från det kungliga slottet till det då avlägsna Södermalm för att i närvaro av en lång rad kända personer förklara den nya skolan invigd.

Skolan blev med tiden alltmer sliten och nergången och redan 1969 började man diskutera ett eventuellt upprustande av Sofia skola. Man anlitade arkitekten Bo Fritzell, som ritade ett ombyggnadsförslag för Sofia skola. Det förslaget diskuterades i många år... Först hösten 1994 nyinvigdes Sofia skola efter en omfattande renovering. Det tog alltså 25 år från det att diskussionen började tills det att ombyggnaden blev färdig. 

Sofia skola, äntligen, efter decenniers förslitning och nedsmutsning, står hon här och lyser, gräddgul med gröna fönsterbågar, och får oss verkligen att tro på epitetet "folkskolepalats". Nu är hon för oss "Grundskolepalatset".

(Dåvarande rektor Ingrid Giesecke vid återinvigningen 1994)

Dela:
Kategorier: