Till innehåll på sidan

Vår verksamhet

Sofia skola är en F-9-skola, vackert belägen på östra Södermalm, alldeles intill Vitabergsparken. Hos oss går ca 900 elever.

Skolan invigdes hösten 1910 och var på denna tid Sveriges näst största skolbyggnad. Det historiska arvet är märkbart på flera olika sätt. I tidningen Folkskolans Vän från hösten 1910 kan man läsa om det ståtliga bygget. Sofia skola byggdes ursprungligen för över 2000 elever som gick omlott, d v s förmiddag eller eftermiddag.

Målsättning

Elevernas kunskapsresultat är det absolut viktigaste fokus för oss på Sofia skola. Alla våra elever har rätt till optimala möjligheter att utvecklas. Därför satsar vi extra på att hitta varje elevs nivå och potential så att eleverna blir delaktiga och motiverade att ta ansvar för sin egen utveckling.

2010 fyllde Sofia skola hundra år och det firade vi storslaget, men samtidigt som vi hedrar skolans historia satsar vi framåt på pedagogisk utveckling med moderna verktyg och gemensamma förhållningssätt. Vi sätter mål, både på kort sikt och på flera års sikt och hittar gemensamma strategier för att nå våra mål. Allt vi gör, ska leda till bättre resultat för eleverna.

Organisation

Skolan är indelad i arbetslag med arbetslagsledare som tillsammans med rektor och tre biträdande rektorer leder det pedagogiska arbetet. Arbetslagen F-3 är helintegrerade med fritidshemmen, vilket innebär att barnen är trygga med samma personal hela skoldagen och att det finns ett nära samarbete mellan skola och fritids.

I år 4-6 samarbetar lärarna genom att undervisa i flera klasser och därmed känner fler lärare eleverna i arbetslaget.

Arbetslagen 7-9 har sina hemvister på olika våningsplan och där har eleverna i laget största delen av sin undervisning. Där har också personalen sina arbetsrum och eleverna sina skåp.

Traditioner

På Sofia skola finns många fina traditioner. Återkommande evenemang är t ex Vitanloppet, Sofiadagen, Niornas bal, Operation Dagsverke, Cabaré, Tillsammansdagen, mellanstadiets Zinkendag med friidrott, Luciafirandet i Sofia kyrka och våra fantastiska sommaravslutningar. Traditionerna håller ihop skolan och bidrar till att skapa den speciella Sofiaandan.

Utvecklingsplan

Under läsåret 2018/2019 fortsätter vi satsa på kompetensutveckling för våra pedagoger, i flera stora satsningar som vi tror kommer ge en skjuts åt utvecklingen på skolan. I vår arbetsplan konkretiserar vi hur vi jobbar med olika projekt.

För att styra utvecklingen på sikt, arbetar vi nu med att ta fram en treårsplan där vi mäter resultaten i fyra områden:

• Elevresultat - betyg, nationella prov och andra mätningar.

• Budget i balans - effektiv resursanvändning inom budgetramarna.

• Brukarundersökningen - de enkäter som elever och föräldrar besvarar.

• Medarbetarindex - den enkät som personalen besvarar.

Genom att systematiskt arbeta med dessa verktyg kommer vi att sätta fokus på utvecklings-möjligheter och fira våra framgångar. Sofia skola har goda möjligheter att göra skolvardagen ännu bättre för våra elever och ligga i framkant i skolvärlden.

Vi är på väg!

För mer information:

Skolans expedition
tel: 08 508 40 400

Rektor Karin Ekstrand 
tel: 08 508 40 400
karin.ekstrand@edu.stockholm.se

Bitr rektor Martin Renhorn
tel: 08 508 40 404

martin.renhorn@edu.stockholm.se

Bitr rektor Helena Wide
tel: 08 508 40 402

helena.wide@edu.stockholm.se

Bitr rektor Ulrika Jillvert Hagman
tel: 08 508 40 409
ulrika.jillvert.hagman@edu.stockholm.se

tf. Bitr rektor Anna Klingmyr
tel: 076 124 04 06
anna.klingmyr@edu.stockholm.se

Dela:
Kategorier: